Category Archives: utikač

Utikač i utičnica Tip O

TIP O Tip O se koristi isključivo na Tajlandu. (Kliknite ovde za potpunu listu svih zemalja sveta sa pripadajućim utikačima / utičnicama) Utičnica i utikač tipa O, nominalne snage 16 ampera, službeni su standard na Tajlandu. Sistem utikača dizajniran je 2006. godine, ali njegova upotreba još uvijek nije široko rasprostranjena. To […]

Utikač i utičnica Tip F

TIP F Tip F koristi se, na primjer, u Njemačkoj, Austriji, Holandiji, Švedskoj, Finskoj, Norveškoj, Portugalu, Španiji i Istočnoj Evropi. (Kliknite ovde za potpunu listu svih zemalja koje koriste tip F) Utikač F poznat je kao CEE 7/4 i obično se naziva „Schuko utikač“, što je skraćenica od „Schutzkontakt“, njemačka riječ koja znači „kontakt zaštite“ [ …]