Nepristrasna pravila ugovora

Jasno i pošteno

AromaEasy je razvio strateški način usmjeren na dionike; Cilj nam je stvoriti partnerske čipove koji garantiraju angažman i zadovoljstvo svih dionika. U tu svrhu usvajamo transparentnu praksu zadovoljavanja potreba naših kupaca i pružamo zainteresiranim stranama potpune informacije o tome što radimo.

Da bismo poboljšali razvoj trgovine u klimi poštene konkurencije, slijedimo jasna, nepristrana pravila i prakticiramo jednak tretman za sve. U stvari, naši ugovori uređeni su Konvencijom Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, osim ako nismo postigli alternativni sporazum, i to samo pod izuzetnim uslovima (tj. Ciljevima ili ograničenjima o kojima se ne može pregovarati ili nepremostivi).