Nestranná pravidla smlouvy

Jasné a spravedlivé

AromaEasy vyvinula strategické myšlení zaměřené na zúčastněné strany; Naším cílem je vytvářet partnerské čipy, které zaručují zapojení a spokojenost všech zúčastněných stran. Za tímto účelem přijímáme transparentní postupy řešení potřeb našich zákazníků a poskytujeme našim zúčastněným stranám úplné informace o tom, co děláme.

Abychom zlepšili rozvoj obchodu v prostředí spravedlivé soutěže, řídíme se jasnými, nestrannými pravidly a uplatňujeme rovné zacházení pro všechny. Naše smlouvy se ve skutečnosti řídí Úmluvou Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud jsme nedospěli k alternativní dohodě, a pouze za výjimečných podmínek (tj. Cílů nebo omezení, která nejsou obchodovatelná nebo nepřekonatelná).