Buddion Olew Hanfodol Frankincense

12+ Buddion Olew Hanfodol Frankincense a'i Ddefnyddiadau Ehangach

buddion olew hanfodol frankincense Defnyddiwyd olewau hanfodol am filoedd o flynyddoedd ar gyfer eu priodweddau therapiwtig ac iachâd fel rhan o'r arfer o aromatherapi. Fe'u ceir o ddail, coesau neu wreiddiau planhigion sy'n adnabyddus am eu priodweddau iechyd. Felly beth yw olew hanfodol frankincense? Frankincense, y cyfeirir ato weithiau fel olibanwm, yw […]

Sut i Wneud Sanitizer Llaw yn y Cartref

Sut i Wneud Sanitizer Llaw yn y Cartref

sut i wneud glanweithydd dwylo Ie, does dim yn curo golchi dwylo tan nawr wrth atal epidemigau fel COVID-19. Ond BETH OS nad yw dŵr a sebon ar gael mewn sefyllfa benodol? Hefyd, fel y gwyddoch eisoes, mae poteli glanweithydd dwylo yn gwerthu allan yn gyflym yn ystod argyfyngau iechyd cyhoeddus. Ond peidiwch â phoeni - mae'n hawdd iawn gwneud eich glanweithydd dwylo eich hun. I gyd […]

olew hanfodol ar gyfer pothell

Olewau Hanfodol ar gyfer Bothelli

Dyma ganllaw byr AromaEasy ar Olewau Hanfodol ar gyfer Bothelli Gall pothelli fod yn annifyr ac yn boenus iawn oherwydd eu bod yn gwneud cerdded a gwaith bob dydd yn anodd. Mae pothelli yn dipyn o broblem, yn enwedig i loncwyr sydd bob amser angen gorchuddio pellteroedd helaeth, gan fod ffurfio pothelli yn eu hatal rhag gweithio allan trwy achosi anghysur cyson. Yno […]

Olewau Hanfodol ar gyfer Poen Cefn

Olewau Hanfodol ar gyfer Poen Cefn

Olewau Hanfodol ar gyfer Poen Cefn Mae astudiaeth yn dangos bod tua 80 y cant o Americanwyr yn profi poen cefn ar ryw adeg yn ystod eu hoes. Yn dibynnu ar ddifrifoldeb, gall poen cefn a'i lid sy'n cyd-fynd fod mor annioddefol fel y gallai fod yn anodd i chi weithio, difyrrwch, a hyd yn oed symudiadau bob dydd. Efallai na fydd angen […] ar gyfer poen cefn acíwt (tymor byr).

Olewau Hanfodol Ysbrydol

Olewau Hanfodol Ysbrydol

Mae olewau hanfodol o blanhigion bob amser wedi chwarae rhan mewn seremonïau ysbrydol, gan helpu pobl i gadw draw o'r dibwys. Mae'r cyfansoddion pur mewn olewau hanfodol yn cynhyrfu'r system arogleuol ac yn rhoi hwb i system limbig yr ymennydd sydd wedi'i bondio â'r cof, emosiwn a theimlad. Gall Olewau Hanfodol Helpu i Wella Ffocws Ysbrydol Pan gaiff ei ddefnyddio ar gyfer ymarfer ysbrydol, Hanfodol […]

Hanfodol-Olewau-ar gyfer Melasma

Olewau Hanfodol ar gyfer Melasma

Dyma ganllaw byr AromaEasy ar olewau hanfodol ar gyfer trin melasma. Mae melasma, mater pigmentiad croen parhaus, yn achosi smotiau tywyll ar y gwddf, yr ysgwyddau a'r wyneb. A dim ond un o'r cyflyrau croen cyffredin sy'n digwydd ym mywyd beunyddiol yw melasma. Ond dim pryderon, mae yna nifer o ddewisiadau ar gyfer triniaeth ar gyflyrau croen. Olewau hanfodol […]

gorau-hanfodol-olew-i-roi'r gorau i ysmygu

Olewau Hanfodol i roi'r gorau i Ysmygu

Mae AromaEasy yn darparu'r olewau hanfodol gorau i'ch helpu i roi'r gorau i ysmygu, a'r canllawiau gorau ar roi'r gorau i ysmygu. Os ydych chi erioed wedi ceisio rhoi'r gorau i ysmygu, rydych chi'n gwybod y gall rhoi'r gorau iddi fod yn amser anodd wedi'i lenwi â blys, cur pen a blinder. Dyma’r rheswm y tu ôl i’r ffaith mai dim ond 7% o bobl sy’n llwyddo i roi’r gorau iddi […]