Ynglŷn â'r opsiwn cludo:

1. Y gost cludo gywir ar gyfer Dropshiping os gwelwch yn dda cysylltu â ni or neges atom ar Facebook

2. Os byddwch chi'n dod ar draws methiant talu oherwydd problem y gweinydd i lawr, gwnewch hynny rhoi gwybod i ni, byddwn yn ei ddatrys cyn gynted â phosib.

Mae eich trol yn wag ar hyn o bryd.

Dychwelyd i siopa