Cyfrifoldeb am fyd-eang

Cyfrifoldeb am gynnydd byd-eang

Mae AromaEasy yn ymwybodol o'i rôl a'i ddylanwad: nid yn unig yn weithgaredd economaidd, ond hefyd yn weithgaredd cymdeithasol ac amgylcheddol. Dyna pam mae ein busnes yn ganolog i ymdeimlad eang o gyfrifoldeb tuag at ein cwsmeriaid, y bobl sy'n gweithio gyda ni, a'n hamgylchedd, sy'n darparu'r deunyddiau crai rydyn ni'n eu defnyddio. Mae ymrwymiad AromaEasy yn fyd-eang ac yn ddigyfaddawd o ran hawliau dynol, fel y cydnabyddir gan sefydliadau a chonfensiynau rhyngwladol.

Rydym yn gweithio o fewn y fframweithiau a amlinellir yn y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, egwyddorion Compact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig, Confensiynau'r ILO (Sefydliad Llafur Rhyngwladol), y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad Economaidd a Chanllawiau Datblygu ar gyfer Mentrau Rhyngwladol (h.y. , Egwyddorion Llywodraethu Corfforaethol yr OECD), ac rydym yn gweithredu yn unol â'r amcanion datblygu cynaliadwy a nodwyd fel targedau ar gyfer y flwyddyn 2030.