Polisi dychwelyd

MAE POB GWERTHU EITEMAU YN OLAF.   Ar yr adeg hon rydym ni NI ALL darparu unrhyw ad-daliadau ar y pryniannau hyn. Archebwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig!  

Os oes problem gyda'ch archeb, gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â ni ar unwaith. Rhaid rhoi gwybod am unrhyw anghydfodau ynghylch archeb o fewn 30 diwrnod i dderbyn ad-daliad neu amnewidiad

Mae eitemau clirio yn werthiant terfynol yn unig ac nid ydynt yn berthnasol i'r polisi dychwelyd hwn.

Rhoddir ad-daliadau am y pris prynu llawn heb y llongau.

Sylwch oni bai ei fod yn ddiffygiol ni dderbynnir ffurflenni ar labeli printiedig wedi'u teilwra.

Sylwch na dderbynnir unrhyw ffurflenni ar Oedi Llongau COVID-19