Rheolau contract diduedd

Clir a theg

Mae AromaEasy wedi datblygu meddylfryd strategol sy'n canolbwyntio ar randdeiliaid; ein nod yw creu slipiau partneriaid sy'n gwarantu ymgysylltiad a boddhad yr holl randdeiliaid. I'r perwyl hwnnw, rydym yn mabwysiadu arferion tryloyw ar gyfer mynd i'r afael ag anghenion ein cwsmeriaid, ac rydym yn darparu gwybodaeth gyflawn i'n rhanddeiliaid am yr hyn a wnawn.

Er mwyn gwella datblygiad masnach mewn hinsawdd o gystadleuaeth deg, rydym yn dilyn rheolau diduedd clir ac yn ymarfer triniaeth gyfartal i bawb. Mewn gwirionedd, mae ein contractau yn cael eu llywodraethu gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gontractau ar gyfer Gwerthu Nwyddau yn Rhyngwladol, oni bai ein bod wedi dod i gytundeb amgen, a dim ond o dan amodau eithriadol (h.y., amcanion neu gyfyngiadau na ellir eu negodi neu'n anorchfygol).