Ansvar for global

Ansvar for globale fremskridt

AromaEasy er opmærksom på sin rolle og indflydelse: ikke kun en økonomisk, men også social og miljømæssig aktivitet. Derfor er vores forretning orienteret mod en bred følelse af ansvar over for vores kunder, de mennesker, der arbejder sammen med os, og vores miljø, der leverer de råvarer, vi bruger. AromaEasy-forpligtelsen er global og kompromisløs med hensyn til menneskerettigheder, som anerkendt af internationale institutioner og konventioner.

Vi arbejder inden for de rammer, der er skitseret i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, principperne i FN's Global Compact, ILO (International Labour Organization) -konventioner, Organisationen for økonomisk samarbejde og udviklingsretningslinjer for multinationale virksomheder (dvs. , OECD Principles of Corporate Governance), og vi opererer i overensstemmelse med de bæredygtige udviklingsmål, der er angivet som mål for året 2030.