Upartielle kontraktregler

Klar og retfærdig

AromaEasy har udviklet en strategisk interessentorienteret tankegang; Vi sigter mod at skabe partnerschips, der garanterer engagement og tilfredshed for alle interessenter. Til dette formål vedtager vi gennemsigtig praksis for at imødekomme vores kunders behov, og vi giver vores interessenter fuldstændig information om, hvad vi gør.

For at forbedre handelsudviklingen i et klima med fair konkurrence følger vi klare, upartiske regler og praktiserer ligebehandling for alle. Faktisk er vores kontrakter reguleret af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer, medmindre vi har nået en alternativ aftale og kun under ekstraordinære forhold (dvs. mål eller begrænsninger, der ikke er omsættelige eller uoverstigelige).