Ευθύνη για παγκόσμια

Ευθύνη για την παγκόσμια πρόοδο

Το AromaEasy έχει επίγνωση του ρόλου και της επιρροής του: όχι μόνο μια οικονομική, αλλά και μια κοινωνική και περιβαλλοντική δραστηριότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιχείρησή μας προσανατολίζεται σε ένα ευρύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες μας, στους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί μας και στο περιβάλλον μας, το οποίο παρέχει τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε. Η δέσμευση του AromaEasy είναι παγκόσμια και ασυμβίβαστη με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς και συμβάσεις.

Εργαζόμαστε εντός των πλαισίων που περιγράφονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, στις Συμβάσεις της ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας), στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και στις Οδηγίες Ανάπτυξης Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (π.χ. , Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ), και λειτουργούμε σύμφωνα με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης που ορίζονται ως στόχοι για το έτος 2030.