ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΩΝ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΛΟΓΗ


Σε όλους τους υπαλλήλους και τους αξιόλογους εξωτερικούς συνεργάτες
Η λογοδοσία, η διαφάνεια και η καινοτομία είναι θεμελιώδεις αξίες του AromaEasy και τα δομικά στοιχεία με τα οποία, μέσω του επαγγελματισμού και της σκληρής δουλειάς, έχουμε δημιουργήσει έναν οργανισμό που είναι ένα μοντέλο αριστείας και σημείο αναφοράς για πολλούς.


Η επιτυχία μας συνδέεται στενά με αυτήν των εταιρειών και των επαγγελματιών - εσωτερικών και εξωτερικών - που μοιράζονται μαζί μας την πρόκληση να είμαστε οι καλύτεροι στον τομέα τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον χωρίς επιφυλάξεις σύμφωνα με τις ικανότητές τους και τον επαγγελματισμό τους και που θεωρούν την πίστη και τον σεβασμό για το νόμο ως ο μόνος τρόπος επιβεβαίωσης της αξίας τους.

Η έννοια της εργασίας μας είναι να στοχεύουμε ψηλά και να μην αφήνουμε τους εαυτούς μας να αποσπούν την προσοχή από τους στόχους μας. Ζητάμε λοιπόν τη συνεργασία όλων για την εφαρμογή μιας απλής «πολιτικής χωρίς δώρα» με σκοπό να γίνει ένας σαφής και ασφαλής διαχωρισμός μεταξύ της εργασίας και τυχόν δυνητικά επιβλαβούς εκδήλωσης φιλίας, πρόθεσης ή ευγνωμοσύνης. Αυτή η πολιτική μπορεί να συνοψιστεί στις παρακάτω λίγες προτάσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΩΜΑ ΔΩΡΟΥ


Για να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων, είτε είναι πραγματικές είτε προφανείς, και η ανάγκη ακριβούς αξιολόγησης (κατά περίπτωση) κρίσιμων ηθικών πτυχών, η εταιρεία μας και οι υπάλληλοί της δεν δέχονται δώρα ή άλλα «πλεονεκτήματα» (δηλ. Οποιοδήποτε όφελος ή, άμεσο ή έμμεσο , οικονομική συνεισφορά που προσφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή) από προμηθευτές, πελάτες, μεταπωλητές, πιθανούς συναδέλφους ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οργανισμό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς του AromaEasy απαιτεί από όλους, είτε εταιρείες είτε επαγγελματίες - εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί - να επιδεικνύουν την απόλυτη δέσμευσή τους
μεταχείριση των ανθρώπων και των οργανώσεων με τους οποίους διατηρούν μια εργασιακή σχέση με αμερόληπτο τρόπο. Υπό αυτήν την έννοια, το AromaEasy καταδεικνύει τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και συμπεριφοράς, διατηρώντας ίση μεταχείριση, χωρίς επαγγελματικές εξαιρέσεις ή διακρίσεις για οποιονδήποτε προμηθευτή, προμηθευτή, πελάτη, υπάλληλο, δυνητικό συνάδελφο, μεταπωλητή ή προμηθευτή και οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οργανισμό.


Είμαι βέβαιος ότι τα παραπάνω μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς δυσκολία στο κοινό μας συμφέρον και σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας.

Ειλικρινά

Άρωμα Εύκολο