Erapooletud lepingureeglid

Selge ja õiglane

AromaEasy on välja töötanud strateegilise sidusrühmadele suunatud mõtteviisi; meie eesmärk on luua partnerite kiibid, mis tagavad kõigi sidusrühmade seotuse ja rahulolu. Selleks võtame kasutusele läbipaistvad tavad klientide vajaduste rahuldamiseks ja pakume sidusrühmadele täielikku teavet selle kohta, mida me teeme.

Kaubanduse arengu parandamiseks ausa konkurentsi tingimustes järgime selgeid, erapooletuid reegleid ja rakendame kõigile võrdset kohtlemist. Tegelikult reguleerib meie lepinguid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsioon, välja arvatud juhul, kui oleme saavutanud alternatiivse kokkuleppe, ja ainult erandlikel tingimustel (st eesmärkide või piirangute osas, mis on läbirääkimisteta või ületamatud).