Vastutus globaalse eest

Vastutus ülemaailmse progressi eest

AromaEasy on teadlik oma rollist ja mõjust: mitte ainult majanduslik, vaid ka sotsiaalne ja keskkonnaalane tegevus. Sellepärast on meie äri suunatud laialdasele vastutustundele oma klientide, meiega töötavate inimeste ja meie keskkonna ees, mis tagab meie poolt kasutatavad toorained. AromaEasy kohustus on ülemaailmne ja inimõiguste osas kompromissitu, nagu on tunnistanud rahvusvahelised institutsioonid ja konventsioonid.

Töötame Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste ülddeklaratsioonis, ÜRO ülemaailmse kokkuleppe, ILO (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni) konventsioonide, Majanduskoostöö Organisatsiooni ja rahvusvaheliste ettevõtete arengusuuniste (st. , OECD ettevõtete üldjuhtimise põhimõtted) ning tegutseme kooskõlas säästva arengu eesmärkidega, mis on seatud eesmärkidena aastaks 2030.