Nepristrana pravila ugovora

Jasno i pošteno

AromaEasy je razvio strateški način usmjeren na dionike; Cilj nam je stvoriti partnerske čipove koji jamče angažman i zadovoljstvo svih dionika. U tu svrhu usvajamo transparentnu praksu zadovoljavanja potreba naših kupaca i pružamo dionicima potpune informacije o tome što radimo.

Da bismo poboljšali razvoj trgovine u klimi poštene konkurencije, slijedimo jasna, nepristrana pravila i prakticiramo jednak tretman za sve. Zapravo, naši ugovori uređeni su Konvencijom Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, osim ako nismo postigli alternativni sporazum, i to samo pod iznimnim uvjetima (tj. Ciljevima ili ograničenjima o kojima se ne može pregovarati ili nepremostiva).