Odgovornost za globalno

Odgovornost za globalni napredak

AromaEasy je svjestan svoje uloge i utjecaja: ne samo ekonomska, već i društvena i okolišna aktivnost. Zbog toga je naše poslovanje orijentirano na širok osjećaj odgovornosti prema našim kupcima, ljudima koji rade s nama i našem okruženju koje daje sirovine koje koristimo. Predanost AromaEasy globalna je i beskompromisna u pogledu ljudskih prava, što su prepoznale međunarodne institucije i konvencije.

Radimo u okvirima navedenima u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, načelima UN-ovog Globalnog dogovora, konvencijama ILO-a (Međunarodne organizacije rada), Organizaciji za ekonomsku suradnju i smjernicama za razvoj multinacionalnih poduzeća (tj. , OECD Principi korporativnog upravljanja), a djelujemo u skladu s ciljevima održivog razvoja utvrđenim kao ciljevi za 2030. godinu.