Responsablite pou mondyal

Responsablite pou pwogrè mondyal la

AromaEasy okouran de wòl li ak enfliyans li: se pa sèlman yon aktivite ekonomik, men tou sosyal ak anviwònman an. Se pou rezon sa biznis nou an oryante nan yon sans laj de responsablite nan direksyon pou kliyan nou yo, moun yo ki travay avèk nou, ak anviwònman nou an, ki bay materyèl yo anvan tout koreksyon nou itilize. Angajman AromaEasy la global e san konpwomi ak respè dwa moun, jan enstitisyon entènasyonal yo ak konvansyon yo rekonèt li.

Nou travay nan kad ki dekri nan Deklarasyon Inivèsèl sou Dwa Moun nan Nasyonzini, prensip yo nan Kontra Nasyonzini Mondyal la, Konvansyon OIT (Laborganizasyon Entènasyonal Travay), Organizationganizasyon pou koperasyon ekonomik ak Gid pou Devlopman pou antrepriz miltinasyonal yo (sa vle di , OECD Prensip Gouvènans Corporate), epi nou opere an konfòmite avèk objektif devlopman dirab ki tabli kòm objektif pou ane 2030 la.