אחריות לגלובלית

אחריות להתקדמות גלובלית

AromaEasy מודעת לתפקידה ולהשפעתה: לא רק פעילות כלכלית, אלא גם חברתית וסביבתית. לכן העסק שלנו מכוון לתחושת אחריות רחבה כלפי הלקוחות שלנו, האנשים שעובדים איתנו והסביבה שלנו, המספקת את חומרי הגלם בהם אנו משתמשים. ההתחייבות של AromaEasy הינה גלובלית ובלתי מתפשרת ביחס לזכויות האדם, כפי שהוכרו על ידי מוסדות בינלאומיים וכנסים.

אנו עובדים במסגרת המסגרות המתוארות בהצהרה האוניברסלית על זכויות האדם של האומות המאוחדות, בעקרונות ה- Global Compact של האו"ם, באמנות ILO (ארגון העבודה הבינלאומי), בארגון לשיתוף פעולה כלכלי והנחיות לפיתוח עבור חברות רב לאומיות (כלומר , עקרונות ממשל תאגידי ה- OECD), ואנו פועלים בהתאם ליעדי פיתוח בר-קיימא שנקבעו כיעדים לשנת 2030.