כללי חוזה בלתי חלקיים

ברור והוגן

AromaEasy פיתחה חשיבה אסטרטגית המכוונת לבעלי עניין; אנו שואפים ליצור שותפי שותפים המבטיחים את המעורבות ואת שביעות רצונם של כל בעלי העניין. לשם כך אנו נוקטים בשיטות שקופות לטיפול בצרכי לקוחותינו, ומספקים לבעלי העניין שלנו מידע מלא אודות פעולותינו.

כדי לשפר את פיתוח הסחר באקלים של תחרות הוגנת, אנו מקפידים על כללים ברורים וחסרי פניות ונוהגים יחס שווה לכולם. למעשה, החוזים שלנו נשלטים על ידי אמנת האו"ם בנושא חוזים למכירת טובין בינלאומית, אלא אם כן הגענו להסכם חלופי, ורק בתנאים יוצאי דופן (כלומר, יעדים או אילוצים שאינם ניתנים למשא ומתן או בלתי ניתנים להתגברות).