ប្រេងផ្កាឡាវេនឌ័រ E102

$1.50

ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានក្លិនផ្កាក្រអូបផ្កានិងផ្កាមានក្លិនផ្កាប្រេងផ្កាឡាវេនឌ័រត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយស្ប៉ានិងរមណីយដ្ឋាននានានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់។ ក្លិនផ្កាឡាវេនឌឺលាយបញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អជាមួយស្លឹកគ្រៃម្ទេសនិងប្រេងដែលសំខាន់។

បរិមាណដែលត្រូវទទួលទាន តម្លៃ
1 - 99 $5.00
100 + $1.50