ប្រេងសំខាន់ Chamomile E110

$1.50

ការស្រូបយកប្រេងសំខាន់ៗរបស់ chamomile អាចជួយក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នារួមទាំងការថប់បារម្ភនិងលើកកម្ពស់ការគេង។ អ្នកអាចប្រើប្រេងផ្កា chamomile នៅក្នុងថ្នាំបាញ់ក្លិនក្រអូបឬក្នុងដបបាញ់កែវ។

បរិមាណដែលត្រូវទទួលទាន តម្លៃ
1 - 99 $5.00
100 + $1.50