ប្រេងសំខាន់ៗអេកូទិក E101

$1.50

ត្រូវបានគេប្រើក្នុងការព្យាបាលដោយក្លិនក្រអូបដែលជាក្លិនក្រអូបគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រេងអេកកាទិកចាំបាច់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជួយបំបាត់ភាពអស់កម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តដោយលើកកម្ពស់ចរាចរឈាមរក្សាស្មារតីមិនឱ្យងងុយគេងនិងលើកស្ទួយស្មារតី។

បរិមាណដែលត្រូវទទួលទាន តម្លៃ
1 - 99 $5.00
100 + $1.50