មានលក់ដុំនូវប្រេងកញ្ចក់ 3D Essential Oil Aroma Diffuser X117E

$13.49

អាម៉ាម៉ាអ៊ីស៊ីមានឯកទេសក្នុងការផលិតប្រេងសំខាន់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងការរចនាសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យ។ ជាមួយនឹងការរចនាដ៏សាមញ្ញប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ការរចនាបែប 3D ក្លិនបិដោរកញ្ចក់នឹងត្រូវនឹងគ្រឿងតុបតែងគេហដ្ឋានរបស់អ្នក។

ឧបករណ៍បញ្ជូនប្រេងសំខាន់ 3D នេះបំបែកទឹកចូលទៅក្នុងភាគល្អិតមីក្រូដែលអាចឱ្យប្រេងសំខាន់ៗភ្ជាប់ទៅនឹងទឹកនិងបញ្ជូនទៅក្នុងអាកាសដោយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងការព្យាបាលដោយក្លិនក្រអូប។

ការច្បាស់លាស់