លក់ដុំប្រេង Piccolo Essential Oil Aroma Diffuser X139

$17.99

ប្រេងក្រអូបប្ញស្សីនិងកញ្ចក់មានក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយឈ្ងប់គ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃប្រេងអាម៉ាម៉ាអ៊ីស៊ីដែលមានការរចនាប្លែកៗ។

ឥឡូវអ្នកអាចបង្កើតបរិយាកាសកក់ក្តៅនិងបន្ធូរអារម្មណ៍នៅផ្ទះដោយប្រើក្លិនបិដោរដ៏អស្ចារ្យនេះ។ បន្ថែមប្រេងសំខាន់ៗ ៣-៥ ដំណក់បន្ទាប់មករីករាយជាមួយក្លិនក្រអូបដែលអ្នកចូលចិត្តឥឡូវនេះ។

ការច្បាស់លាស់