មានលក់ដុំប្រេងខ្យល់ប្រេងម៉ារីអ៊ែរដូហ្វ័រឌូហ្វាស X139C

$15.46

នេះគឺជាអ្នកចែកចាយក្លិនប្រេងដែលល្អបំផុតផលិតដោយ AromaEasy អ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសំខាន់អាជីព។ ជាមួយនឹងការរចនាប្លែកនិងទាន់សម័យកម្រងក្លិនប្រេងដ៏សំខាន់នេះនឹងត្រូវនឹងគ្រឿងតុបតែងផ្ទះរបស់អ្នក។

ធុងនៃឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយនេះមានទំហំធំគួរសមដែលមានសមត្ថភាព 1000mL ។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការបន្ថែមទឹកទៅក្នុងឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយនេះម្តងបន្ទាប់មកវាគ្របដណ្តប់ការព្យាបាលដោយក្លិនក្រអូបរបស់អ្នកពេញមួយថ្ងៃ។ កំណត់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោង ១ ម៉ោងសម្រាប់ពេលព្រឹករបស់អ្នកកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង ៣ ម៉ោងសម្រាប់ពេលរសៀលរបស់អ្នកនិងកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង ៦ ម៉ោងសម្រាប់ការគេងពេលយប់របស់អ្នក។

ការច្បាស់លាស់
SKU​: X139C ប្រភេទ​: ,