លក់ដុំ GuardianAir ប្រេងសំខាន់ Aroma Diffuser X131C

$13.49

The GuardianAir Essential Oil Aroma Diffuser គឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃឧបករណ៍បំលែងប្រេង AromaEasy ដែលមានការរចនាប្លែកៗ។

ឥឡូវអ្នកអាចបង្កើតបរិយាកាសកក់ក្តៅនិងបន្ធូរអារម្មណ៍នៅផ្ទះដោយប្រើក្លិនបិដោរដ៏ល្អនេះ។ បន្ថែមប្រេងសំខាន់ៗ ៣-៥ ដំណក់បន្ទាប់មករីករាយនឹងក្លិនក្រអូបដែលអ្នកចូលចិត្តឥឡូវនេះ។

ការច្បាស់លាស់
SKU​: X131C ប្រភេទ​: ,