មានលក់ដុំប្រេងម៉ាស៉ីនប្រេងក្រអូបគ្រីម័រឌុហ្វឌឺរ X117E1

$13.49

ប្រេង Diffuser ណូអែលនេះត្រូវបានផលិតដោយ AromaEasy ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសំខាន់បំផុត។ ឧបករណ៍ចែកចាយប្រេងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសិល្បៈហើយតុបតែងបន្ទប់គេងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់អ្នកនៅគ្រីសសាសអេវ៉ា។

ឥឡូវអ្នកអាចបង្កើតបរិយាកាសលួងលោមនិងពុលនៅផ្ទះដោយមានក្លិនក្រអូបដ៏អស្ចារ្យ។ បន្ថែមប្រេងសំខាន់ៗ ៣-៥ ដំណក់បន្ទាប់មករីករាយជាមួយក្លិនក្រអូបដែលអ្នកចូលចិត្តឥឡូវនេះ។

ការច្បាស់លាស់