លក់ដុំប្រេង Pandora Essential Oil Aroma Diffuser X136A

$11.86

ផេនដូរ៉ា Essential Oil Aroma Diffuser គឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃឧបករណ៍បំលែងប្រេង AromaEasy ជាមួយនឹងការរចនាប្លែកៗ។

ឥឡូវអ្នកអាចបង្កើតបរិយាកាសកក់ក្តៅនិងបន្ធូរអារម្មណ៍នៅផ្ទះដោយប្រើក្លិនបិដោរដ៏អស្ចារ្យនេះ។ បន្ថែមប្រេងសំខាន់ៗ ៣-៥ ដំណក់បន្ទាប់មករីករាយជាមួយក្លិនក្រអូបដែលអ្នកចូលចិត្តឥឡូវនេះ។

ការច្បាស់លាស់
SKU​: X136A ប្រភេទ​: ,