មានលក់ដុំប្រេងផ្កាកូលាបដែលមានក្លិន Aroma Diffuser X117Q

$12.49

ប្រេង Diffuser ដ៏ឆើតឆាយ Cactus Essential Oil Diffuser នេះត្រូវបានផលិតចេញពីសម្ភារៈសេរ៉ាមិច។ ឧបករណ៍ប្តូរ ultrasonic នៅក្នុងឧបករណ៍សាយភាយនេះញ័រក្នុងប្រេកង់ ២,៤ លានដងក្នុងមួយវិនាទីបំបែកទឹកទៅជាភាគល្អិតតូចៗ។

ភាគល្អិតទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រេងសំខាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងទឹកហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងខ្យល់ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាជាមួយនឹងការព្យាបាលដោយប្រើក្លិនក្រអូប។

ការច្បាស់លាស់