មានលក់ដុំប្រេងម៉ាស្យូមប្រេង Aroma Diffuser X118

$13.74

នេះគឺជាកញ្ចក់ចែកចាយក្លិនផ្កាក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ល្អបំផុតផលិតដោយ AromaEasy អ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសំខាន់អាជីព។

ឧបករណ៍ចែកចាយប្រេងដែលមានលក្ខណៈឆើតឆាយនេះអាចឆ្លងកាត់ពណ៌រស់រវើកទាំង ៧ ពណ៌ជាប់គ្នាតែមួយឬរត់ដោយគ្មានពន្លឺ។ ជាមួយនឹងការតុបតែងចម្រុះពណ៌វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់និងឆើតឆាយខណៈពេលផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រេងសំខាន់ៗសម្រាប់ផ្ទះឬការិយាល័យរបស់អ្នក។

ការច្បាស់លាស់