លក់ដុំប្រេងភីនធីតាស្យាប្រេងសំខាន់ៗ Aroma Diffuser X117E2

$10.00

ឧបករណ៍បញ្ជូនប្រេងសំខាន់កញ្ចក់នេះត្រូវបានផលិតដោយ AromaEasy ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសំខាន់បំផុត។ ឥឡូវអ្នកអាចបង្កើតបរិយាកាសកក់ក្តៅនិងបន្ធូរអារម្មណ៍នៅផ្ទះដោយមានក្លិនក្រអូបដ៏អស្ចារ្យ។ បន្ថែមប្រេងសំខាន់ៗ ៣-៥ ដំណក់បន្ទាប់មករីករាយជាមួយក្លិនក្រអូបដែលអ្នកចូលចិត្តឥឡូវនេះ។

ការច្បាស់លាស់