លក់ដុំប្រេងម៉ាណូម៉ាប្រេងសំខាន់ៗប្រេងអាម៉ាឌូឌុសសឺរី X117G

$11.24

ប្រេងអាហ្គោរីឌូហ្វឺសឺរមានសារធាតុរ៉ែសំខាន់មួយ។ មិនដូចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតប្រអប់ប្រេងខាងក្រៅរបស់ប្រេងសំខាន់ៗត្រូវបានផលិតពីជាតិដែកធន់នឹងច្រេះដែលធ្វើឱ្យវារឹតតែតឹង។

ជាមួយនឹងការឆ្លាក់ផ្ទាំងទឹកកកដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់ប្រេងផ្សព្វផ្សាយនេះទំនងជាវត្ថុដ៏អស្ចារ្យមួយហើយតុបតែងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនូវបន្ទប់គេងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់អ្នកនៅជ្រេសសាស់អេវ៉ា។

ការច្បាស់លាស់