អ្នកកាន់ប្រេងប្រេងឬស្សីដែលមានសារសំខាន់ A001

$9.99

AromaEasy Diffuser Holder Carousel គឺល្អសម្រាប់តុបញ្ជរនៅពេលយប់កន្លែងផ្ទះបាយនិងកន្លែងតូចចង្អៀតដូចជាបង្អួច។ មានមុខងារពិសេសក្នុងការរចនាស្តុកដបប្រេងដែលអាចបត់បែនបានដែលអាចដាក់បានជាមួយដប ៥ ម។ ម។ ១០ ម។ ម។ ក ១៥ ម។ ម ២០ ម។

ការច្បាស់លាស់
SKU​: A001 ប្រភេទ: