ណាតធូរ៉ាដិនឌ័រឌ័រឌុយសឺរអេសអេសអេស ១១១៨ វ

$16.99

ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា ultrasonic ចុងក្រោយ។ ផ្សំជាមួយប្រេងសំខាន់ៗសុទ្ធដែលចម្រាញ់ចេញតាមបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគ្រឿងផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងបម្រើអ្នកនូវក្លិនក្រអូបគួរឱ្យស្រឡាញ់។

មុខងារពណ៌ជិះកង់។ ក្រុមតន្រ្តីចម្រុះពណ៌បង្កើតកន្លែងមនោសញ្ចេតនានៅពេលឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកកំពុងដំណើរការ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសវដ្ដគ្រប់ ៧ ពណ៌ជាប់នឹងមួយរឺក៏បិទភ្លើងទាំងស្រុងនៅពេលយប់។

ការច្បាស់លាស់