Atsakomybė už globalų

Atsakomybė už pasaulinę pažangą

„AromaEasy“ žino savo vaidmenį ir įtaką: ne tik ekonominę, bet ir socialinę bei aplinkosauginę veiklą. Štai kodėl mūsų verslas yra orientuotas į platų atsakomybės jausmą prieš klientus, su mumis dirbančius žmones ir aplinką, kuriai tiekiamos naudojamos žaliavos. „AromaEasy“ įsipareigojimas yra visuotinis ir be kompromisų žmogaus teisių atžvilgiu, kaip pripažįsta tarptautinės institucijos ir konvencijos.

Mes dirbame laikydamiesi rėmų, išdėstytų Jungtinių Tautų Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, JT pasaulinio susitarimo principuose, TDO (Tarptautinės darbo organizacijos) konvencijose, Ekonominio bendradarbiavimo organizacijos ir daugiašalių įmonių plėtros gairėse (t. , EBPO įmonių valdymo principai), ir mes dirbame laikydamiesi darnaus vystymosi tikslų, nustatytų kaip 2030 metų tikslai.