Nešališkos sutarties taisyklės

Aišku ir teisinga

„AromaEasy“ sukūrė strateginį į suinteresuotuosius subjektus orientuotą mąstyseną; mes siekiame sukurti partnerių žetonus, kurie garantuotų visų suinteresuotųjų šalių įsitraukimą ir pasitenkinimą. Tuo tikslu mes taikome skaidrią klientų poreikių tenkinimo praktiką ir teikiame suinteresuotosioms šalims išsamią informaciją apie tai, ką darome.

Siekdami pagerinti prekybos plėtrą sąžiningos konkurencijos sąlygomis, laikomės aiškių, nešališkų taisyklių ir laikomės vienodo požiūrio į visus. Tiesą sakant, mūsų sutartis reglamentuoja Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, nebent mes pasiekėme alternatyvų susitarimą ir tik išimtinėmis sąlygomis (t. Y. Tikslais ar apribojimais, dėl kurių negalima derėtis arba kurių neįmanoma įveikti).