Regoli ta 'kuntratt imparzjali

Ċara u ġusta

AromaEasy żviluppat mentalità strateġika orjentata lejn il-partijiet interessati; aħna nimmiraw li noħolqu partnerschips li jiggarantixxu l-impenn u s-sodisfazzjon tal-partijiet interessati kollha. Għal dak il-għan, aħna naddottaw prattiki trasparenti biex nindirizzaw il-ħtiġijiet tal-klijenti tagħna, u nipprovdu lill-partijiet interessati tagħna b'informazzjoni sħiħa dwar dak li nagħmlu.

Biex intejbu l-iżvilupp tal-kummerċ fi klima ta ’kompetizzjoni ġusta, aħna nsegwu regoli ċari u imparzjali u nipprattikaw trattament ugwali għal kulħadd. Fil-fatt, il-kuntratti tagħna huma rregolati mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kuntratti għall-Bejgħ Internazzjonali ta ’Merkanzija, sakemm ma laħqux ftehim alternattiv, u biss taħt kundizzjonijiet eċċezzjonali (jiġifieri, għanijiet jew restrizzjonijiet li mhumiex negozjabbli jew insormontabbli).