Responsabbiltà għall globali

Responsabbiltà għall-progress globali

AromaEasy huwa konxju tar-rwol u l-influwenza tiegħu: mhux biss attività ekonomika, iżda wkoll soċjali u ambjentali. Huwa għalhekk li n-negozju tagħna huwa orjentat lejn sens wiesa 'ta' responsabbiltà lejn il-klijenti tagħna, in-nies li jaħdmu magħna, u l-ambjent tagħna, li jipprovdi l-materja prima li nużaw. L-impenn AromaEasy huwa globali u mingħajr kompromessi fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, kif rikonoxxut minn istituzzjonijiet u konvenzjonijiet internazzjonali.

Naħdmu fi ħdan l-oqfsa deskritti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti, il-prinċipji tal-Patt Globali tan-NU, il-Konvenzjonijiet ILO (Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol), l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u Linji Gwida għall-Iżvilupp għall-Intrapriżi Multinazzjonali (jiġifieri , Prinċipji ta ’Governanza Korporattiva ta’ l-OECD), u noperaw f’konformità ma ’l-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli stabbiliti bħala miri għas-sena 2030.