အစုလိုက် Essential ဆီ လက်ကား

100% သန့်စင်ပြီး သဘာဝကုထုံးအဆင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများကို ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နာမည်အကြီးဆုံး စုဆောင်းသူများ၊ လယ်သမားများ၊ ပေါင်းခံရောင်းချသူများနှင့် လက်မှတ်ရရောင်းချသူများ၏ ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးထားသောကွန်ရက်မှ ဝယ်ယူထားသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံနှုန်းကို ချမှတ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ပြီး အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံးဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန် လွတ်လပ်သောတတိယအဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုပါသည်။

ထိပ်တန်းလက်ကားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီရောင်းချသူများ

Bulk Essential oil Product စာရင်း

Angelica Dahurica Essential ဆီအမြောက်အများ လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါသော ကျွန်ုပ်၏အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမည်နည်း။
Violet Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Basil Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာဝယ်မည်
Baical Skullcap Root Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဘယ်မှာဝယ်ရမှာလဲ
Bergamot Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Black Pepper Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Cajeput Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Carrot Seed Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဘယ်မှာဝယ်ရမှာလဲ
Cedarwood Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Chamomile Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Chuanqiong Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Cinnamon Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Citronella Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Clary Sage Essential oil bulk လက်ကား တင်သွင်းသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Clove Bud Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Coriander Seed Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းမည် စျေးပေါသော နေရာဝယ်မည်
Cypress Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Eucalyptus Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
စမုန်နက် Essential ဆီအမြောက်အများ လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
လောဗန် Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Geranium Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Ginger Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Grapefruit Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးသက်သက်သာသာ ဝယ်ရ ဘယ်မှာဝယ်ရ
Green Tea Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Ravensara Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Jasmine Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Juniper Berry Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါသည် အနီးနား ဘယ်မှာဝယ်ရဝယ်၊
Lavender Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Lemon Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာဝယ်မည်
Lemongrass Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Mandarin Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Marjoram Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Melissa Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာဝယ်မည်
Myrrh Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာဝယ်မည်
Neroli Essential oil bulk လက်ကား တင်သွင်းသူ ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Niaouli Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Bulk Nutmeg Essential oil Myristica fragrans အဆီ
Orange Blossom Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Osmanthus Essential oil bulk လက်ကား တင်သွင်းသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Palmarosa Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Patchouli Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်
Peppermint Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Coriander Seed Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းမည် စျေးပေါသော နေရာဝယ်မည်
Ravensara Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Rose Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဘယ်မှာဝယ်ရလဲ အနီးအနားမှာဝယ်ပါ။
Rosemary Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Rosewood Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Sandalwood Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Scots Pine Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါသည် အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Sweet Orange Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Tea Tree Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာဝယ်မည်
Thyme Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Verbena Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါသော နေရာ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Vetiver Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
White Champak Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Benzoin Essential ဆီ အစုလိုက် လက်ကား တင်သွင်းသူ ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Wintergreen Essential oil bulk လက်ကားရောင်းချသူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရ
Wormwood Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ စျေးပေါပေါ အနီးဝယ် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Ylang Ylang Essential oil bulk လက္ကား ဖြန့်ဖြူးရေး စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းရန် စျေးပေါသော နေရာတွင်ဝယ်မည်

ေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား

တခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် မင်းရဲ့စျေးနှုန်းတွေက ဘယ်လိုလဲ။
Aromaeasy တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရိုးသားမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို တန်ဖိုးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် MLM (Multi-Level Marketing) မဟုတ်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများထံ အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချနေသောကြောင့် အလယ်အလတ်အမျိုးသားများ လုံးဝမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ကားစျေးနှုန်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိရန်အတွက် စာရင်းသွင်းရန် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သီးခြားလက်လီလက်ကားရောင်းချသည့် “အလွှာများ” နှင့် “အသင်းဝင်အစီအစဥ်များ” မရှိပါ။ လူတိုင်းအတွက် ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေလေ့ရှိသည်။ တစ်ဖန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စတိုးဆိုင်များ သို့မဟုတ် အခြားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်များတွင် ရောင်းချပါက လိုအပ်သည့် “ဖြန့်ဖြူးသူများ” နှင့် “လက်လီရောင်းချသူများ” အတွက် အပိုတံဆိပ်များ မပါရှိပါ။

ဖောက်သည်တိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည် အမြဲတမ်းလက်ကားဖြစ်နေသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော သဘာဝဆီများနှင့် အလှကုန်ပါဝင်ပစ္စည်းများကို လူတိုင်းတတ်နိုင်သောသေချာစေရန်ဖြစ်သည် - လက်မှုပညာသည်များ ထွန်းသစ်စစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်များမှ စတင်တည်ထောင်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလှကုန်ထုတ်လုပ်သူများအထိ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
မင်းရဲ့အဆီတွေက ကုထုံးအဆင့်လား။
Aromaeasy သဘာဝအဆီအားလုံးသည် 100% သန့်စင်သော၊ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ၊ ညစ်ညမ်းစေသော သို့မဟုတ် အညစ်အကြေးများကင်းစင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် ပြင်းထန်စွာစမ်းသပ်ပြီး အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပြည့်မီပါသည်။ စိုက်ပျိုးမှု သို့မဟုတ် ပေါင်းခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မှ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတုဗေဒဆေးများ၊ ပေါင်းသတ်ဆေးများ၊ GMOs သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများကို မည်သည့်အခါမျှ အသုံးမပြုပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပေးသွင်းသူများသည် USDA အစားအသောက်/ထုတ်ကုန် ဘေးကင်းရေး လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီတစ်ခုစီတွင် စမ်းသပ်ခြင်း (Gas Chromatography Mass Spectrometry) ကို လုပ်ဆောင်ပြီး အစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုချက်အရ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာများသည် ပေးထားသောဆီတွင်တွေ့ရသော သဘာဝအစိတ်အပိုင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
မင်းရဲ့အဆီနဲ့ တခြားသဘာဝထုတ်ကုန်တွေက ဘယ်ကလာတာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆီများနှင့် အခြားသဘာဝထုတ်ကုန်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အကောင်းဆုံးပေါင်းခံစက်အချို့မှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံပေါင်း 65 ကျော်မှ နာမည်အကြီးဆုံး စပါးရိတ်သိမ်းသူများ၊ လယ်သမားများ၊ ပေါင်းခံစက်များနှင့် ပေးသွင်းသူများ၏ ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးထားသော ကွန်ရက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူသည့် ဆက်ဆံရေးရှိသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ စိုက်ပျိုးသူအားလုံးသည် အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးခြင်း သို့မဟုတ် တောရိုင်းပင်များကိုသာ စိုက်ပျိုးကြသည်။ ၎င်းတို့ထံမှ ဝယ်ယူရန် မစဉ်းစားမီ ၎င်းတို့သည် တင်းကျပ်ပြီး အလျှော့မပေးသော အရည်အသွေးစံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများနှင့် အခြားသဘာဝထုတ်ကုန်များ၏ မူလအစကို အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီရောစပ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်များနှင့် မရှိမဖြစ်ဆီမွှေးတိုင်များကဲ့သို့သော အခြားထုတ်ကုန်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော ပါဝင်ပစ္စည်းများမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံတွင် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
အခမဲ့နမူနာပေးပါသလား
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက် အနိမ့်ဆုံးနှင့် စျေးနှုန်းများနိမ့်ကျစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့နမူနာများအတွက် တောင်းဆိုမှုများကို ဂုဏ်မပြုပါ။ နမူနာများအတွက် ကိုင်တွယ်ခ အနည်းငယ်ကောက်ခံပါမည်။ နမူနာကို ဤနေရာတွင် ရယူပါ။
သင်မရှိသည့်အခါ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုကို မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။
ပို့ဆောင်ခြင်းသည် ဘယ်တော့မှ အလကားမဟုတ်ပါ။ အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသော ကုမ္ပဏီသည် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခအတွက် ဘီလ်ဆောင်ထားပြီး သင့်ထုတ်ကုန်များ၏ စျေးနှုန်းများအတွင်း ထိုကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုကို သင်ပေးဆောင်ပါသည်။

သိပ်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသလို မင်းရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် မဟုတ်ဘူး။ Aromaeasy တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရာများကို ရိုးရှင်းပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာထားရှိလိုပါသည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေအနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းများကို ပေးဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ဘောဖော်များနှင့် နှစ်စဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် နက်နဲသောလျှော့စျေးအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုကာ အမှန်တကယ် ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများကို သင်ပေးချေပါသည်။ ဘာမှ ဖုံးကွယ်မထားဘူး။
သငျသညျနိုင်ငံတကာကတင်ပို့ရန်သလား?
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အဓိကနိုင်ငံများအားလုံးတွင် နိုင်ငံတကာသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Fedex International ဦးစားပေးဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဓိကနိုင်ငံများအားလုံးတွင် ပို့ဆောင်မှုအတွက် ကြီးမားစွာထောက်ပံ့ထားသော သင်္ဘောခနှုန်းထားများ- အမြန်၊ အချိန်သတ်မှတ်ထားသော၊ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှု၊ နိုင်ငံတကာတင်ပို့မှုအတွက် တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်ဝန်ဆောင်မှု (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုလွှမ်းခြုံထားသည်)။
သင့်အမှာစာအတွက် လိုချင်သောပစ္စည်းများကို တွန်းလှည်းထဲသို့ထည့်ကာ ငွေရှင်းရန်ကို နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် ရရှိနိုင်သော ပို့ဆောင်မှုရွေးချယ်စရာများနှင့် သင့်မှာယူမှုအတွက် ကိုးကားချက်များကို ကြည့်ရှုရန် ပို့ဆောင်ခအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သင့်မှာယူမှုအတွက် အတိအကျ ပို့ဆောင်ခကုန်ကျစရိတ်ကို သင်ရနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ Essential Oil တွေကို အတွင်းပိုင်းထိ အသုံးပြုလို့ရပါသလား။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများကို ယေဘုယျအားဖြင့် အတွင်းပိုင်းအသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ မထောက်ခံပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် အတွင်းပိုင်းအသုံးပြုရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများကို အကြံပြုရန် အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ FDA ၏ စည်းမျဉ်းများအရ အတွင်းပိုင်းအသုံးပြုမှုအတွက် ဘေးကင်းသော မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို မြှင့်တင်ခြင်းသည် အစားအသောက်၊ ဖြည့်စွက်စာ သို့မဟုတ် ဆေးဝါးနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများဖြစ်ပြီး ယင်းအရာများထဲမှ တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 100% သန့်စင်သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများသည် အလွန်စုစည်းပြီး ၎င်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲ အတွင်းပိုင်း၌ အသုံးပြုပါက ပြင်းထန်သော ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိသည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများ၏ စွမ်းအားကို လေးစားမှု၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏အတွင်းပိုင်းအသုံးပြုမှုတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသူနှင့် ဆီတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဓာတုဗေဒမိတ်ကပ်ကို အမှန်တကယ်နားလည်သူတစ်ဦး၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ သင့်တွင် မည်သည့်ဆေးဝါးများ၊ ပမာဏနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ ဘေးကင်းကြောင်း သေချာစေလိုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာရှိဖောက်သည်အများစုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆီများကို အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံးရရှိနိုင်သောကြောင့် ပြည်တွင်း၌အသုံးပြုကြသည်၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် လုံးဝချန်ထားခဲ့သည် ။
သင့်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများနှင့် အခြားသဘာဝထုတ်ကုန်များသည် အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများနှင့် အခြားသဘာဝထုတ်ကုန်များကို အမျိုးအစား 3 မျိုးခွဲခြားထားသည်။ အော်ဂဲနစ်၊ အော်ဂဲနစ် (လက်မှတ်မထိုးထားသော) နှင့် လက်မှုပညာဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်။ ရိတ်သိမ်းထားသော တောရိုင်းဆီများသည် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်သောကြောင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ။

မဖြန်းဘဲ "သန့်ရှင်းသော" ဧရိယာများမှ တောရိုင်းများကို ရိတ်သိမ်းသည့် ရေခံစက်များမှသာ မှာယူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် USDA အသိအမှတ်ပြု အော်ဂဲနစ်ဆီလိုင်းလည်း ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများနှင့် သဘာဝထုတ်ကုန်အချို့သည် “အော်ဂဲနစ်အသိအမှတ်ပြု” မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့် သင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သင့်ပါသလား။ ၎င်းသည် မဖြစ်သင့်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီနှင့် သဘာဝထုတ်ကုန်အချို့အတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် တွန်းအားပေးခြင်းမပြုရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။
Aromaeasy မှကျွန်ုပ်တို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများနှင့်အခြားသဘာဝထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရရှိရန်ယုံကြည်ပြီး၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်ခုစီတွင် အော်ဂဲနစ်အလေ့အကျင့်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပါရှိသောကြောင့် နိုင်ငံတစ်ခုစီတွင် USDA လက်မှတ်ရ အော်ဂဲနစ်တံဆိပ်ကဲ့သို့ အော်ဂဲနစ်စံနှုန်းများ မရှိသည့် နိုင်ငံအသီးသီးတွင် စိုက်ပျိုးထားသော အပင်များမှ ရံဖန်ရံခါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများ လာပါသည်။ ထို့အပြင် တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သော လယ်သမားများသည် ပိုးသတ်ဆေးမသုံးဘဲ စိုက်ပျိုးရန် ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့် ဆက်စပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကို အော်ဂဲနစ်အဖြစ် သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏ အသိအမှတ်ပြု အော်ဂဲနစ်ပုံစံတစ်ခုပင် ရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်ကို အော်ဂဲနစ်အတိုင်း စိုက်ပျိုးကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါင်းခံစက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်ဆံရေးအပေါ်တွင် မှီခိုအားထားရသည်။

ဒုတိယ၊ USDA က အော်ဂဲနစ်ဟု ယူဆသော ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် 100% သန့်စင်ခြင်း သို့မဟုတ် အညစ်အကြေးကင်းစင်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်? USDA အော်ဂဲနစ်စံနှုန်းအရ "ရောင်းချခြင်း၊ တံဆိပ်တပ်ခြင်း သို့မဟုတ် 'အော်ဂဲနစ်' အဖြစ် ကိုယ်စားပြုသော ကုန်ကြမ်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသော စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွင်... 95% ထက်မနည်း အော်ဂဲနစ်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကုန်ကြမ်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသော လယ်ယာထွက်ကုန်များ ပါဝင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။" ဆိုလိုသည်မှာ ကျန် 5% သည် ဓာတုဗေဒ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်နိုင်ပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဆီသည် အော်ဂဲနစ်အဖြစ် ယူဆဆဲဖြစ်သည်။

စံနှုန်းများသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းညှိပေးသည်။ အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးထားသော အပင်များမှ ပေါင်းခံထားသော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများကိုသာ ဝယ်ယူပါသည်။ အမှန်မှာ၊ USDA အသိအမှတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကြီးထွားလာနေသောအခြေအနေများနှင့် နောက်ဆုံးညစ်ညမ်းမှုအဆင့်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် 100% သန့်စင်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏ပေါင်းခံခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများကို အလွန်အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ပါသည်။ % သန့်စင်ပြီး အညစ်အကြေးကင်းစင်သော သဘာဝနှင့် ကုထုံးပါဝင်ပစ္စည်းများ။ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဂုဏ်သတ္တိများ။

ထို့ကြောင့် “Certified Organic” တံဆိပ်ရှိခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော ထုတ်ကုန်ကို အာမခံချက်မရှိပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Aromaeasy ၏ အလွန်တင်းကျပ်သော စံနှုန်းများသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းညှိပေးသည်။ အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးထားသော အပင်များမှ ပေါင်းခံထားသော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများကိုသာ ဝယ်ယူပါသည်။ အမှန်မှာ၊ USDA အသိအမှတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကြီးထွားလာနေသောအခြေအနေများနှင့် နောက်ဆုံးညစ်ညမ်းမှုအဆင့်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် 100% သန့်စင်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏ပေါင်းခံခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများကို အလွန်အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ပါသည်။ % သန့်စင်ပြီး အညစ်အကြေးကင်းစင်သော သဘာဝနှင့် ကုထုံးပါဝင်ပစ္စည်းများ။ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဂုဏ်သတ္တိများ။
သင့်ထုတ်ကုန်များ၏ သက်တမ်းသည် အဘယ်နည်း။  
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများစွာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မရှိပါ။ patchouli နှင့် sandalwood ကဲ့သို့သော Essential oil များသည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ပိုကောင်းလာပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ citrus ဆီများသည် သိုလှောင်မှုသက်တမ်း အတိုဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက်တွင် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ပန်းဆီများ၊ ထို့နောက် သစ်သားနှင့် သစ်စေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် စင်ပေါ်တွင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။ ဤအရာသည် အလွန်ယေဘူယျဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်၊ သင့်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများကို ကောင်းစွာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် (အလင်းရောင်အားနည်းသောနေရာတွင် တသမတ်တည်းရှိသောအပူချိန်) ကို ဂရုစိုက်နေသရွေ့ ၎င်းတို့အား အာနိသင်ဆုံးရှုံးမည်ကို စိုးရိမ်စရာမလိုအပ်ပါ။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုမည်သို့ထုတ်လုပ်သနည်း။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီစစ်စစ်ကို ပေါင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းသည် ပြုပြင်ထားသော သဘာဝအပင်ပစ္စည်းများအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ citrus ဆီများကို အများအားဖြင့် အအေးခံထားသော (“express”) သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများစုအတွက် ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံခြင်းကို အသုံးပြုသော်လည်း၊
ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံခြင်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။  
ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံခြင်းတွင် အပင်ပစ္စည်းများ (အပွင့်၊ အရွက်၊ သစ်သား၊ အခေါက်၊ အမြစ်၊ အစေ့များ သို့မဟုတ် အခွံ) ကို တိုင်ကီတစ်ခုထဲတွင် ထည့်ထားပြီး ရေနွေးငွေ့ကို ကန်အောက်ခြေသို့ မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ရေနွေးငွေ့သည် အပင်ထွက်ပစ္စည်းမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားပြီး မတည်ငြိမ်သော (ကောင်းသော) ဒြပ်ပေါင်းများကို ထုတ်ယူသည်။ ထို့နောက် အခိုးအငွေ့များသည် ကွိုင်တစ်ခုမှတဆင့် စီးဆင်းသွားပြီး လက်ခံသည့်အိုးတွင် စုစည်းထားသည့် အရည်အဖြစ်သို့ ပြန်လည် စီးဆင်းသွားသည်။ ဤနို့ဆီရည်ကို သန့်စင်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီနှင့် အပင်မှပေါင်းခံရေတို့မှ ခွဲထုတ်သည်။

ဤအချိန်တွင်၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီစစ်စစ်ကို ရောင်းချရန်အတွက် ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် "ပြန်လည်ပေါင်းခံခြင်း" ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အပင်မှ ပေါင်းခံရေကို hydrosol၊ hydrosol၊ herbal distillate သို့မဟုတ် plant water essence ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းကို အခြားသော အမွှေးနံ့သာ ထုတ်ကုန်အဖြစ် ရောင်းချနိုင်သည်။ လူကြိုက်များသော hydrosols များတွင် နှင်းဆီရေ၊ လာဗင်ဒါရေ၊ လိမ္မော်ပွင့်ရေ၊ သံပုရာရည်နှင့် sage ရေတို့ ပါဝင်သည်။ အချို့သော ဟင်းသီးဟင်းရွက် hydrosols များသည် မနှစ်မြို့ဖွယ် အနံ့ရှိသောကြောင့် မရောင်းရပါ။
absolutes တွေက ဘာတွေလဲ။
absolutes များသည် အာရုံစူးစိုက်မှု သို့မဟုတ် resins မှရရှိသော ထူထဲပြီး အလွန်စုစည်းထားသော အရည်များဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာအားဖြင့်၊ အကြွင်းမဲ့အာဏာကို အီသနော သို့မဟုတ် အီသနောအယ်လ်ကိုဟောကဲ့သို့ အခြားအဆာပြေအရည်များတွင် ပျော်ဝင်ခြင်းဖြင့် မော်လီကျူးအလေးချိန်နည်းသော အမွှေးနံ့သာဒြပ်ပေါင်းများကို ပျော်ဝင်စေသည်။ ထို့နောက် အရက်ကို ဒုတိယအကြိမ်ပေါင်းခံပြီး ဖယ်ရှားသည်။ ဒီတော့ နောက်ဆုံးမှာ မင်းကျန်ခဲ့တာက ပကတိပါပဲ။

ထိပ်တန်းလက်ကားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီရောင်းချသူများ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီထောက်ပံ့ရေးလက်ကား

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပေးသွင်း

ထိပ်တန်းလက်ကားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီရောင်းချသူများ၊ လက္ကားအော်ဂဲနစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများ

သန့်စင်သော၊ ကုထုံးအဆင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများ၊ တံဆိပ်ကပ်ရန်အဆင်သင့်ထုတ်ကုန်များ၊ အစုံအလင်နှင့် အခြားအရာများကို Aromaeasy တွင် သင်ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်သူများထံမှ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးပြည့်မီသော ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် အထောက်အပံ့များကိုသာ သမားရိုးကျဆီများ၏ အကြီးဆုံးစတော့ရှယ်ယာ ပံ့ပိုးပေးသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးနှုန်းအတွက် အရည်အသွေးကို ဘယ်တော့မှ မစွန့်လွှတ်သော်လည်း၊ သင်လိုအပ်သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများနှင့် ပစ္စည်းများအားလုံးကို စျေးကွက်ထိပ်တန်းစျေးနှုန်းများဖြင့် သင်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဝယ်ယူမှုကို လုံးဝစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်စေလိုသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက်နှင့် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကိုပင် ပေးဆောင်ပါသည်။

အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး Essential Oils ကိုရယူပါ။

ဤဆီများ၏ ရနံ့ကုထုံးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ အပြည့်အဝရရှိရန် ပရီမီယံထုတ်ကုန်များကိုသာ ဝယ်ယူရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင်၏အမှုန်အမွှားများ၊ အရောအနှောများနှင့် ရောနှောမှုများသည် သင်၏အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ အရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ သင်ဟာ Essential Oils နဲ့ စတင်လုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်လုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ၊ Aromaeasy မှ သင်လိုအပ်သမျှကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး

Aromaeasy သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆီများ၏ သန့်စင်မှုကို အတည်ပြုရန် gas chromatography (GC/MS) စမ်းသပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ဘေးကင်းစွာအသုံးပြုကြောင်းသေချာစေရန် CoA နှင့် MSDS နှစ်ခုလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်

ထိပ်တန်းလက်ကားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီရောင်းချသူများ၊ အော်ဂဲနစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီလက်ကား

မတူညီသောနိုင်ငံပေါင်း 40 ကျော်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရီမီယံဆီများကို ယှဉ်ပြိုင်မှုနှုန်းထားဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးသွင်းသူများနှင့် ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို အာရုံစိုက်ပါသည်။

ထိပ်တန်းလက်ကားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီရောင်းချသူများ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီလက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ

ယှဉ်ပြိုင်မှုနှုန်း

Aromaeasy ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖောက်သည်အားလုံးကို အပြိုင်အဆိုင် တတ်နိုင်သော လက်ကားဈေးဖြင့် ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အစုလိုက်နှင့် လက်လီအမှာစာများအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေ အထိရောက်ဆုံးနှုန်းထားများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ထိပ်တန်းဝန်ဆောင်မှု

Aromaeasy တွင် သုံးစွဲသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နံပါတ်တစ် ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ အသိပညာနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှု နှစ်ခုစလုံးကို ပေးဆောင်ရန် အမြဲတမ်း လက်ထဲတွင် ရှိနေပါသည်။ မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့က မင်းအတွက်ပဲလေ။

ထိပ်တန်းလက်ကားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီရောင်းချသူများ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီလက်ကားအမြောက်အများ

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ, သိပ္ပံကကျောထောက်နောက်ခံ

ပြီးပြည့်စုံသောဓာတုဗေဒ

ပြီးပြည့်စုံသောဓာတုဗေဒ

အားလုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများတန်းတူဖန်တီးနေကြသည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးပေါသောဒြပ်ပစ္စည်းများ၊ ညစ်ညမ်းမှုများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှုများဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိသိသာသာအလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျခိုင်မာသည့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မယိမ်းယိုင်သောကတိက ၀ တ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းချသောထုတ်ကုန်တိုင်းသည် ၁၀၀% စင်ကြယ်ပြီးစစ်မှန်ကြောင်းအာမခံသည်။
အော်ဂဲနစ် တည်တံ့နိုင်သော

ရေရှည်တည်တံ့

ကုန်ပစ္စည်းများအားပိုးသတ်ဆေးများနှင့်မထိန်းနိုင်သောပစ္စည်းများမှကင်းဝေးစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖြန့်ဖြူး / ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်သူတို့၏ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များအပေါ်အသိပညာအပေါ်မှီခိုသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ရောင်းချခြင်း

ကမ္ဘာအနှံ့လက္ကားတင်ပို့ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် MLM မဟုတ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၂၂၀ ကျော်ရှိဖောက်သည်များအားအွန်လိုင်းတွင်တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီအတွက်အမြဲတမ်းလက်ကားများဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက္ကားစျေးနှုန်း၏အားသာချက်ကိုယူရန်သင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်မလိုအပ်။ ငါတို့သည်လည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်ပို့မှုများအတွက်အလွန်အမင်းထောက်ပံ့ငွေနှုန်းထားများကိုဆက်ကပ်။

ဆက်သွယ်ရန်

ရင်ဘတ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့အကောင်းဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ | အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်စျေး ၀ ယ်ပါ

ရင်ဘတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့အကောင်းဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ

ရင်ဘတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့အကောင်းဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ

တစ်ကမ္ဘာလုံးမှရင်းမြစ်ဖြစ်သော AromaEasy Essential Oil တိုင်းသည် ၁၀၀% သန့်စင်ပြီးသဘာဝဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်အမြင့်ဆုံးသာအသုံးပြုရန်ယုံကြည်သည်။ ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်အသုတ်တစ်ခုစီသည်သန့်ရှင်းမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် Third-party GC / MS ကိုစမ်းသပ်သည်။

ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတွင်သဘာဝရနံ့နှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားကြည့်ပါ။

အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များနှင့်သင့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာကိုဂရုစိုက်ပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးခရီး၌သင့်အားကူညီရန်အထောက်အပံ့များ။ ကျနော်တို့ကကျယ်ပြန့် apothecary ပုလင်း, စာအုပ်တွေကိုဆက်ကပ်။ သင်ကူညီရန် pads များနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကိရိယာများကိုပြန်လည်ဖြည့်ပါ။ AromaEasy ပျံ့နှံ့မှုနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုအများဆုံးရယူပါ။