ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਗਾਈਡ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਰੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਰੋਲਰਬਾਲ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਟੌਪੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡਿਤ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਤਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਲਈ ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਟਿਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਰੀਕਾ, ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਰੋਲ-ਆਨ ਬੋਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦਾ ਰੋਲ

ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਦੇ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ:

  • ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹਨ।
  • ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਲਾਗਤ: ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਈ ਆਮ ਆਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 5ml, 10ml, ਅਤੇ 15ml ਹਨ। 5ml ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10ml ਅਤੇ 15ml ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਦੀ ਬੋਤਲ

ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਿਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਕਸਾਰ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਤੱਕ ਵਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸਬਪਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਲਈ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਰੋਲ

ਕਿਹੜਾ ਰੰਗਦਾਰ ਗਲਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸਮੇਤ, ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਰ ਗਲਾਸ ਯੂਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਰ ਗਲਾਸ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਕੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਰੋਲਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ

ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਕੈਪਸ

ਕੈਪਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਕੈਪਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਪੇਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਕੈਪਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਟਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਕੈਪਸ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਟਲ ਕੈਪਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰਕਾਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਕੈਪਸ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਪਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ?

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੱਚ ਦੀ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਰੋਲਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਿਰਜੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਰੋਲਰ ਟਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਲਰ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਲਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਸ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ?

ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਜਬੂਰ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਮੂਵ 'ਤੇ ਅਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ

ਅਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਰੋਲਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋਕ

2. ਸਭ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਰ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਰੋਲਰਬਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਆਇਲ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ 20 ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ DIY ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ

ਆਪਣੀ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਨੱਪ, ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਈ ਲਈ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਗੁੱਟ, ਮੰਦਰਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  • ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟ
  • ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
  • ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ

ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲ-ਆਨ ਬੋਤਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਨੇਚਰਡ ਅਲਕੋਹਲ (SDA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।

75% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ।

ਆਪਣੀ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ, "ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ" ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਰੋਲਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ" ਅਨੁਭਾਗ. ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ 10-20 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਹੈ!

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ (2)

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਰੋਲ-ਆਨ

ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇਮਿਊਨ-ਬੂਸਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਰਣ: ਟੀ ਟ੍ਰੀ, ਯੂਕਲਿਪਟਸ, ਪੇਪਰਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਕਸਰ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ: ਪੁਦੀਨੇ, ਲਵੈਂਡਰ ਅਤੇ ਲੋਬਾਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਈਗਰੇਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ: ਲਵੈਂਡਰ, ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਅਤੇ ਬਰਗਾਮੋਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਕਸਰ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ: ਅਦਰਕ, ਪੁਦੀਨੇ ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਲਈ ਰੋਲ-ਆਨ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਰੋਮਾਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਾਰੰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰੋਲਰ ਬੋਤਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਚੁਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਰੋਮਾਸੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਰੋਲਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਲਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੈਟਾਲਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ

ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੌਗ. ਬੁੱਕਮਾਰਕ Permalink.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *