ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ

ਸਿਖਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੰਘ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ 

ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੇਨਥੋਲ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇਲ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਓ। 

ਵਰਤਣ ਲਈ ਥਾਈਮ ਤੇਲ, ਭਾਫ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਓ। ਲਵੈਂਡਰ ਤੇਲ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਵੈਂਡਰ ਦਾ ਤੇਲ, ਭਾਫ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਓ।

ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ

ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੇਨਥੋਲ ਸੁਗੰਧ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦਾ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਲਵੈਂਡਰ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ

ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਪਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਓ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਚੰਗੇ ਹਨ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਜੋ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਲੀ, ਥਾਈਮੇਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਸਮੇਰੀ. ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ

ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ, ਪੇਪਰਮਿੰਟ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਲ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਣ ਵਾਲੇ, ਮਸਾਜ ਦੇ ਤੇਲ, ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝਾ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮੇਨਥੋਲ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰੋਮਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਕੈਟਾਲਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ

ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੌਗ. ਬੁੱਕਮਾਰਕ Permalink.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *