Nestranné zmluvné pravidlá

Jasné a spravodlivé

AromaEasy vyvinula strategické myslenie zamerané na zainteresované strany; Naším cieľom je vytvárať partnerské čipy, ktoré zaručia zapojenie a spokojnosť všetkých zúčastnených strán. Za týmto účelom prijímame transparentné postupy riešenia potrieb našich zákazníkov a poskytujeme všetkým zúčastneným stranám úplné informácie o tom, čo robíme.

Aby sme zlepšili rozvoj obchodu v prostredí spravodlivej hospodárskej súťaže, dodržiavame jasné, nestranné pravidlá a uplatňujeme rovnaké zaobchádzanie so všetkými. Naše zmluvy sa v skutočnosti riadia Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru, pokiaľ sme nedospeli k alternatívnej dohode, a iba za výnimočných podmienok (tj. Cieľov alebo obmedzení, o ktorých sa nedá vyjednávať alebo sú neprekonateľné).