Reklamácie

PREDAJ VŠETKÝCH POLOŽIEK SÚ KONEČNÉ.   V tomto čase my NEMÔŽEME poskytnúť akékoľvek refundácie za tieto nákupy. Objednajte si prosím len to, čo potrebujete!  

Ak sa vyskytne problém s vašou objednávkou, okamžite nás prosím kontaktujte. Akékoľvek spory týkajúce sa objednávky musia byť nahlásené do 30 dní, aby ste dostali náhradu alebo výmenu

Výpredajové položky sú len konečným predajom a nevzťahujú sa na tieto zásady vrátenia.

Vrátené budú za celú kúpnu cenu mínus poštovné.

Upozorňujeme, že pokiaľ nebudú chybné, nebudú akceptované žiadne vrátenia na štítky s vlastnou potlačou.

Upozorňujeme, že v prípade oneskorenej prepravy COVID-19 nebude možné vrátiť tovar