Непристрасна правила уговора

Јасно и поштено

АромаЕаси је развио стратешки начин размишљања оријентисан на заинтересоване стране; Циљ нам је да створимо партнерске чипове који гарантују ангажман и задовољство свих заинтересованих страна. У том циљу усвајамо транспарентне праксе за задовољавање потреба наших купаца и пружамо заинтересованим странама потпуне информације о томе шта радимо.

Да бисмо побољшали развој трговине у клими поштене конкуренције, следимо јасна, непристрасна правила и практикујемо једнак третман за све. У ствари, наше уговоре регулише Конвенција Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе, осим ако нисмо постигли алтернативни споразум, и то само под изузетним условима (тј. Циљевима или ограничењима о којима се не може преговарати или непремостиво).